Zarząd

 


SKŁAD ZARZĄDU:
Prezes
Lidia Klarzyńska
I Wiceprezes ds. inwestycyjno - gospodarczych 
Henryk Bury
Wiceprezes ds. organizacyjno - społecznych 
Ewa Hose
Skarbnik
Krystyna Głowacka
Sekretarz
Barbara Szczepańska


CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
  • Monika Bałucka
  • Bogusława Boćwińska
  • Elżbieta Kitajgrodzka


  

KOMISJA REWIZYJNA – skład Komisji Rewizyjnej

Marian Zielski
przewodniczący
Zenon Janusz
członek


GOSPODARZE
Stanisław Majka
sektor "Za szpitalem"
Jan Tomera
sektor "Powstańców"T
Tadeusz Lewandowski
sektory "Za Rzeźnią" i "Wiejska"
Julia Kaźmierczak
sektor "Słoneczny"
Wiesław Łącki
sektor "Za młynem" i "Nadzieja"
Tadeusz Lewandowski
sektor "Aleja Miła"
Edward Adamus
sektor "XXX-lecia"
Jan Zych
sektor "Karola Miarki"