Zarząd

 


SKŁAD ZARZĄDU:
Prezes
Lidia Klarzyńska
Vice prezes
Henryk Bury
Skarbnik
Krystyna Głowacka
Sekretarz
Barbara Szczepańska


CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
  • Zbigniew Trentkiewicz
  • Juliusz Krawczyński 


  

KOMISJA REWIZYJNA – skład Komisji Rewizyjnej

Marian Zielski
przewodniczący
Zenon Janusz
członek


GOSPODARZE
Stanisław Majka
sektor "Za szpitalem"
Jan Tomera
sektor "Powstańców"
Tadeusz Lewandowski
sektory "Za Rzeźnią" i "Wiejska"
Julia Kaźmierczak
sektor "Słoneczny"
Wiesław Łącki
sektor "Za młynem" i "Nadzieja"
Andrzej Furman
sektor "Aleja Miła"