+48 77 436 53 25
rodkosciuszkiprudnik@pzd.pl

WAŻNY KOMUNIKAT WS. POŁĄCZENIA WODY

Zarząd ROD im. T. Kościuszki zawiadamia działkowców posiadających podłączenie do sieci wodociągowej na poszczególnych sektorach, że włączenie wody nastąpi w dniu 15 kwietnia 2023 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00. Obecność działkowców obowiązkowa w celu sprawdzenia instalacji, zamknięcia zaworów celem zapobiegnięciu ewentualnych wycieków wody.